AMIGOS CATEDRAL DE SANTIAGO

PARTICULARES

Para particulares hai unha única categoría "Amigos", dende 25 EUR/ano.
Beneficios:

 

 • Carné de amigo
 • Acceso gratuíto ao Museo Catedral (Colección permanente e Pórtico da Gloria, previa reserva)
 • Tarifa reducida en exposicións temporais e visitas temáticas (Cubertas, Tribuna, Escavacións) previa reserva.
 • Invitación a eventos organizados por Fundación Catedral
 • 10% desconto en tendas oficiais da Catedral

 

 

EMPRESAS

AMIGO

Doazón anual entre  50 EUR e 199 EUR

 

 • 1 carné de Amigo
 • Distintivo identificador "Amigo da Catedral".
 • Acceso gratuíto a Museo Catedral (Colección permanente).
 • Tarifa reducida en visitas temáticas (Cubertas, Escavacións, Tribuna) e exposicións temporais, previa reserva.
 • Invitación a eventos organizados pola Fundación Catedral
 • 10% de desconto en tendas oficiais da Catedral

 

 

COLABORADOR

Doazón anual entre 200 EUR y 2.999 EUR

 

 • Carnés de Colaborador (ata 2 carnés)
 • Distintivo identificador "Amigo da Catedral"
 • Acceso gratuíto a Museo Catedral (Colección permanente)
 • Acceso gratuíto a visitas temáticas (previa reserva: Cubertas, Escavacións, Tribuna) e exposicións temporais.
 • Invitación a eventos organizados pola Fundación Catedral
 • 10% de desconto en tendas oficiais da Catedral
 • Espazo na páxina web oficial do Plan de Amigos e en redes sociais da Catedral

 

 

BENEFACTOR

Doazón anual entre 3.000 EUR y 8.999 EUR

 

 • Carné de Benefactor (ata 3 carnés)
 • Distintivo identificador "Amigo da Catedral"
 • Acceso gratuíto a Museo Catedral (Colección permanente)
 • Acceso gratuíto a visitas temáticas (previa reserva: Cubertas, Escavacións, Tribuna) e exposicións temporais.
 • Invitación a eventos organizados pola Fundación Catedral
 • 10% de desconto en tendas oficiais da Catedral
 • Espazo na páxina web oficial do Plan de Amigos e en redes sociais da Catedral
 • Recepción de publicacións propias
 • Uso da imaxe da Catedral dacordo coa Fundación Catedral

 

 

PROTECTOR

Doazón anual de más de 9.000 EUR

 

 • Carné e certificado de Protector (ata 4 carnés)
 • Distintivo identificador "Amigo da Catedral"
 • Acceso gratuíto a Museo Catedral (Colección permanente)
 • Acceso gratuíto a visitas temáticas (previa reserva: Cubertas, Escavacións, Tribuna) e exposicións temporais.
 • Invitación a eventos organizados pola Fundación Catedral
 • 10% de desconto en tendas oficiais da Catedral
 • Espazo na páxina web oficial do Plan de Amigos e en redes sociais da Catedral
 • Recepción de publicacións propias
 • Uso da imaxe da Catedral dacordo coa Fundación Catedral
 • Visitas VIP á Catedral (previa concertación)
 • Presenza institucional en actividades da Fundación Catedral

TIPO DE DOAZÓN

Cantidade que desexa doar, segundo a categoría elixida.

FORMA DE PAGO

Tamén pode realizar a súa achega mediante ingreso en conta bancaria

 • NOVAGALICIA BANCO: ES27-20800300823040153985 / BIC: CAGLESMMXXX
 • BANCO SANTANDER: ES19-00492584952814197118 / BIC: BSCHESMMXXX

Envíe o xustificante do ingreso cos seus datos de contacto (Nome e apelidos, DNI/Pasaporte/NIF, Domicilio, Correo electrónico) coa indicación AMIGOS CATEDRAL DE SANTIAGO a administracion@catedraldesantiago.es ou por correo postal a: Fundación Catedral de Santiago. Casa do Deán, Rúa do Vilar,1 - 15705 - Santiago de Compostela


Tamén pode realizar a súa achega mediante BIZUM

 • Código BIZUM: 04008

Bizum


TIPO DE PAGO

Os datos marcados con (*) son obrigatorios

DATOS DE EMPRESA
DATOS PERSOAIS


** Se o carné se destina como regalo a un terceiro envie os seus datos a info@catedraldesantiago.es


Lin e acepto as condicións legais En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos facilite mediante o enchemento dos formularios da web, pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, e utilizaranse unicamente para a xestión administración e facturación dos servizos contratados.

Así mesmo, informámoslle de que a Fundación Catedral de Santiago é a encargada de tratamento deses datos e de atender a súa solicitude de exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Se non esta de acordo con algún dos tratamentos expostos pode exercer os referidos dereitos, dirixíndose por escrito, a Fundación Catedral de Santiago, en casa do Deán, (Rúa do Vilar, 1 C. P. 15704) en Santiago de Compostela. A solicitude deberá conter o nome, apelidos e firma do solicitante, fotocopia do seu DNI ou documento de identidade que o substitúa, asi como o contido da petición que realice.

O enchemento de todos os campos recolleitos neste formulario supón o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos persoais coas finalidades indicadas. No caso de que en e formulario deban incluírse datos de carácter persoal a persoas físicas distintas das que cumprimenta o presente formulario deberá, con carácter previo á súa inclusión informarlles dos extremos contidos nos parágrafos anteriores.
.
Lin e acepto a política de privacidade.
Acepto recibir información da Fundación Catedral de Santiago.